ZWROT

 

1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz. 271) Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 10 dni od dnia otrzymania towaru stosowne oświadczenie.  Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy zakupiony  towar należy odesłać niezwłocznie jednak nie później niż w ciągu 14 dni od daty doręczenia  informacji o odstąpieniu od umowy.

4. Zwracany towar  i  dołączone do niego akcesoria nie mogą nosić śladów używania.

5. Wraz ze zwracanym towarem  Użytkownik powinien odesłać wszystkie bezpłatne produkty i dokumenty dołączone do zwracanego towaru .

6. Towar przesłany w powyższym trybie należy przesłać na adres: "IRYS" Mroczka Beata Siedliska 145B, 36-042 Lubenia

7. W przypadku odstąpienia Konsumenta od umowy Sklep dokona zwrotu poniesionych kosztów  przez Konsumenta w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania towaru, na konto wskazane przez Kupującego w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.

8. Koszt dostawy jak i odesłania towaru w trybie odstąpienia od umowy bez podania przyczyny ponosi użytkownik.

9. Prawo odstąpienia od umowy przysługuje klientowi na towary będące na stanie sklepu oznaczone napisem "Dostępne" i będące w ciągłej sprzedaży.

10.Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Użytkownikowi w wypadkach:

    świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą konsumenta po złożeniu zamówienia,są to towary z oznaczonym terminem realizacji, czyli wykonywane pod zamówienie klienta.

    zakupu towaru po cenach promocyjnych , na targach lub z kodem rabatowym.

    świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.

 

WYMIANA

 

Wymiana towaru następuje po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z właścicielem sklepu.

Wymianę towaru należy zgłaszać pod numerem tel: 504 096 227

Towar nie może nosić śladów użytkowania , a koszty przesyłek pokrywa klient.

Wymianie nie podlegają produkty wykonane na zamówienie lub wytyczne klienta.